{formFunctions}{oudleerling}

Financieel verslag 2010

 

Resultatenrekening Pegasus 2010

   
     

Inkomsten

subtotaal

 

Banksaldo per 01-01-2010

 

1135,29

Contributie/ inkomsten

 

45,00

Totaal

 

1.180,29

     

Uitgaven

   

Algemene kosten:

   

Kosten bankrekening

76,38

 

Kamer van Koophandel

26,14

 

Bouw en hosting website

623,44

 
     

Activiteiten:

   

GEEN

0,00

 

Subtotaal:

725,96

725,96

Banksaldo per 31-12-2010

 

454,33

Totaal

 

1.180,29