{formFunctions}{oudleerling}

Donateur worden

Door middel van deze website en het Huygens Nieuws worden de leden van Pegasus op de hoogte gehouden van wat er op school gebeurt. Met een geldelijke bijdrage aan Pegasus ondersteunen oud-leerlingen ook activiteiten die de school hier en nu ten goede komen, zoals een Fotojaarboek (in 2004 vrschenen en mogelijk dit jaar weer) en de discussieavonden, de zogenaamde Huygens-sessies over bepaalde actuele thema’s. 

Alle activiteiten van Pegasus worden ontplooid in nauwe samenwerking met de Ouderraad en met de schoolleiding van het Huygens.

Wij zouden graag zien dat zoveel mogelijk oud-leerlingen lid worden van de vereniging Pegasus. U kunt dat doen door ten minste 10 euro over te maken op girorekening 8449622 t.n.v. Pegasus, Leidschendam.

Enkele jaren geleden is een adressenbestand opgebouwd. Het vergt echter een aanzienlijke inspanning om dit bestand actueel te houden. Wanneer u de lijst, die elders op de website staat, kunt verbeteren of aanvullen, zullen we het heel erg op prijs stellen wanneer u ons dat wilt melden.